Varumärke
  Tillsammans med språket har varumärkets kultur blivit ett identifikationssystem för de olika grupper i samhället. Val av klädesmärke är lika viktigt som val av ord för att visa tillhörighet till en viss grupp. Varumärket Blatte de Luxe riktar sig till alla så kallade kallade blattar (- cirka 1/3 del av Sveriges befolkning) och blattar by association (borde vara hela Sveriges befolkning).
 

Den symboliska laddningen av märket BLatte de Luxe är att det är en lyx att vara blatte, eftersom förmodligen man har två eller flera kulturer till sitt förfogande och ofta flera språk.

  Varför? För att avdramatisera ordet blatte och helt dränera det på negativ innebörd (läs om PRV:s tolkning nedan).
  Att acceptera och värdera egna särdrag som en tillgång för den personliga framgången.
  Idén om att göra ett varumärke kom till under arbetet med ett konstverk till utställningen Svenska Hjärtan för Moderna Museet år 2004. Den naturtrogna dockan föreställande Gustavo bär ett varumärke gjort av och för honom och dockan föreställande Dogge bär en keps med ett märke tillverkat av honom själv. Moderna Museet äger nu verket FA+TLK.
  Är det så laddat med ordet blatte fortfarande år 2008? Förmodligen eftersom svaret på vår patentansökan ställd 2004 löd i juni 2006 efter flera överklaganden:
 

ÄRENDET
Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket BLATTE DE LUXE.


PRV gör följande bedömning.
Inledningsvis kan konstateras att det sökta märket består av orden BLATTE DE LUXE. Enligt Norstedts fransk-svenska ordbok (elektronisk version, sökning 2006-05-10) betyder det franska ordet blatte "kackerlacka" och uttrycket de luxe "lyx-". Emellertid är ordet blatte också ett välkänt svenskt slanguttryck, vilket förklaras med "invandrare; ful, otrevlig person" (Norstedts svenska slangordbok, specialversion, tryckår 2000). Det ligger därmed nära till hands att anta att märket BLATTE DE LUXE bland allmänheten framkallar omedelbara associationer till den nedsättande svenska betydelsen av ordet blatte.

Mot bakgrund av ovanstående finner PRV att sökandens märke är ägnat att väcka förargelse på så sätt att hinder för registrering föreligger.

Ansökan skall därför avslås.

Beslutat den 05 JUN 2006
Mats Lindström
Katy Lundqvist Perrier

  Alltså enligt PRV är Blatte de Luxe = Lyxkackerlacka, alternativ Lyxinvandrare = Lyxful = Lyxotrevligt person. Ser man på.
  Tillbaka