Blatte de Luxe svar om etnotism

 

Blatte de Luxe där svenska folket nominerar pristagare på en hemsida har alltför länge fått stå oemotsagt som exempel på ett etnotistiskt verk, ett nytt begrepp som skapats av Aleksander Motturi när han söker uppdatera ordet rasism (Etnotism, Glänta 2007).  Vi i FA+ kan inte låta påhoppet passera med tanke på de trettiotal personer som idag tagit emot priset för sin verksamhet, våra unga volontärer, artister, publik och kloka varma ideella medarbetare.
Vi utpekas inte som etnotister av Motturi i hans skrift, men tolkas så av Alejandro Leiva Wenger (Arena 2007-08-27) som tydligen läst Stefan Jonson (DN 2007-06-28) som felaktigt påstår att det är ”Gringo och det mångkulturella etablissemanget som korar årets Blatte de luxe” (!?!?!).

Så konstprojektet Blatte de Luxe har fått klä skott för det nya begreppet. FA+ är vana vid misstänksamhet och påhopp och att bli nedtystade i svensk press, men det är ledsamt när det sker av någorlunda skarpa skribenter och dessutom består av grova faktafel. Leiva Wenger skriver att ”här utses de bästa blattarna” och vidare att det är ”en klädkollektion av märket Blatte de Luxe som riktar sig exklusivt till de sk blattarna”. Nedan följer ett utdrag ur årets pressrelease där vi tydligt uttrycker motsatsen. Vidare framkommer i informationen att det är ett inkluderande projekt, en gratis fest för alla som vill fira pristagarna (läs om pristagarna på hemsidan). Det är många som inte vanligtvis definieras som blattar som fått priset. Och publiken, de som aktivt nominerar dem - och motiverar varför - är de medskapare som definierar vad en Blatte de Luxe är. På det viset har folk dessutom nominerat både Leiva Wenger och Motturi. Vi i FA+ censurerar inte folkets nomineringar eller röster, men ber någon nominerad om att tas bort ifrån listan så görs det (vilket endast en person har gjort genom åren).
Några klargörande och offentliga fakta:
Vi har aldrig haft någonting med mångkulturåret eller Gringo att göra. Mångkulturåret var ett politiskt initiativ dömt att misslyckas, Gringo en samling (som jag förstår det) debattörer och journalister som skapade en affärsdrivande verksamhet med delmål att vara lukrativ.
År 2006 hade Blatte de Luxe offentligt stöd av Centrum mot rasism, med hela 5 000 kr.
År 2007 inget offentligt stöd alls.
Offentliga medel tillkom år 2008, med 30 000 kr av Stockholms kulturförvaltning.
Vi gör inte pengar på projektet eller på plaggen, det är en ytterst symboliskt begränsad klädkollektion och de flesta är gåvor till de som medverkar på eller bakom scenen. Projektet har hittills varit helt beroende av egna medel som vi tjänat på andra konstnärliga uppdrag. Blatte de Luxe som konstprojekt går fortfarande back ekonomiskt och kommer förmodligen alltid att göra det.
Att kalla oss en del av ett ”mångkulturellt etablissemang”, som Stefan Jonsson gör, är kanske smickrande för några men inte rättvisande i ordets ekonomiska betydelse. Vi överlever inte på vår konsts avsättning i vårt hemland Sverige.

Motturis essä lyfter fram många viktiga aspekter om vår samtid. Jag läser med glädje referaten ifrån flera tänkare som uppmanar till ett medvetande i hur vi använder vårt språk. Tystnad som strategi, som man skulle kunna tolka Motturis slutsats, funkar ju inte, endast som mobbingstrategi möjligen, det finns ju ett effektivt sätt att mobba som heter utfrysning. Som kontroversiella konstnärer har vi ibland mötts av kompakt tystnad av Sveriges etablissemang. Det har inte hänt oss utomlands där vi för närvarande har våra konstnärliga uppdrag, inte heller av svenska museer och konsthallar som gärna vill att konstnärer och konstverk öppnar för reflektion, dialog och diskussion.

Det viktiga Blatte de Luxe arbetar med är just att motverka att det uppfattas som en dikotomi mellan orden Blatte och Svenne, vi gör projektet för svenska blattar, blattar by association och sympatisörer och vi påpekar gång på gång hur viktigt det är hur vi använder språket, att vi alla aktivt skapar det och att värdet består i vad vi menar som avsändare av orden. Nu igen: Varje person som nominerar en annan person på vår hemsida är ju aktivt med om att definiera ett svar på vad en Blatte de Luxe är för dem.
Tystnadens retorik är ingen retorik, möt med ord det ni tycker är fel, för det är i orden vi lägger betydelsen och i dialogen de ger mening!
 
Ur pressreleasen www.blattedeluxe.se:
”I en stor musikalisk fest, öppen och gratis på Sveriges torg, delar vi ut 10 priser till människor som blir nominerade på vår hemsida www.blattedeluxe.se
---De som får priserna är goda förebilder framförallt! Vad en Blatte de Luxe är - är någon som av sig själv eller andra definieras som sådan. Sannolikt har en Blatte de Luxe fler än en tillhörighet och är stolt över det. En Blatte de Luxe blundar inte för att det finns en hård verklighet för många och som i sin verksamhet gör något som kommer andra till godo.

---Initiativet är konstnärligt, ickekommersiellt och partipolitiskt obundet.  Här är offermentaliteten bortblåst och vi firar och lyfter fram det goda som allt för ofta sker i det tysta och därför inte får tillräckligt utrymme i media. Vi anser absolut att man kan säga att någon har goda egenskaper utan att därför skilja ut och vilja utesluta någon som inte har dem!
Till dem som menar att en fest som denna stärker uppdelningar säger vi, lägg av! Men visst existerar de, så våga då tala om det istället för att tiga still och prisa de som gör något åt det!
Våra pristagare har gemensamt mod och stort arbete bakom sig som vi hoppas ska smitta av sig till de ungdomar i Sverige som idag inte upplever att de har samma tillgång till det svenska samhället som många andra. Galan riktar sig lika mycket till de som ser nedlåtande på dem eller blundar för att det idag görs skillnad på folk och folk och istället valt att förneka att det finns systematiska orättvisor i Sverige år 2008.”

Ingrid Falk, FA+
Stockholm 2008-08-26
, korrigerat  2009-07-17.